Browsing "실내디자인전공" by Subject 생태학

Jump to:
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Sort by:
  • In order:
  • Results/Page
  • Authors/Record:

Showing results 1 to 3 of 3

Issue DateTitleAuthor(s)Type
1997생태주의적 접근에 의한 실내환경디자인에 관한 연구정은형Master's Thesis
1996생태학적 관점의 유기적 공간디자인에 관한 연구오영은Master's Thesis
1997한국 전통공간의 생태학적 특성을 적용한 환경디자인에 관한 연구김소영Master's Thesis

BROWSE